Iskalnik
Najdenih: 1
aktánt -a m

v gledališki semiotiki stalna funkcionalna prvina dramske strukture, ki z drugimi prvinami tvori dramske situacije, temelječe na opozicijah subjekt – objekt, pomočnik – nasprotnik, pošiljatelj – naslovnik


PRIM.: aktántski modél


ang.: actant

nem.: Aktant m

ita.: attore m.

fr.: actant m