Iskalnik
Najdenih: 1
akcíjska umétnost -e -i ž

zlasti od 60. let 20. stol. naprej umetnost, ki temelji na neposredni navzočnosti dejavnega umetnika, združuje zlasti likovne, gledališke, glasbene prvine, povezuje proces ustvarjanja umetniškega dela z raziskovanjem materialnosti telesa, prostora, časa, družbenim delovanjem


PRIM.: body art, hêpening, performatívnost, perfórmans


ang.: action art

nem.: Aktionskunst f

ita.: action art f.

fr.: art de l’action m