Iskalnik
Najdenih: 1
absúrdno gledalíšče -ega -a s

zlasti v 50. in 60. letih 20. stol. gledališče, ki uveljavlja absurdne drame ali zanje značilne prvine (naključni potek dogajanja, pasivne dramske osebe, razkroj jezika, realnega prostora in časa)


S: gledalíšče absúrda

PRIM.: absúrdna dráma, avantgárdno gledalíšče, gledalíšče krútosti, ántigledalíšče


ang.: theatre of the absurd

nem.: absurdes Theater n, Theater des Absurden n

ita.: teatro dell'assurdo m.

fr.: théâtre de l’absurde m