Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 1
abonmá in ízven

obvestilo oznaka za predstavo, pri kateri je del sedežev namenjen abonentom, preostale vstopnice so v prosti prodaji

PRIM.: ízven in kónto, ízven in za podežêlje

ang.: open to subscribers and non-subscribers*

fr.: spectacle d’abonnement et hors abonnement m

ita.: spettacolo con e senza abbonamento m.

nem.: (Theater)Abonnement/Freiverkauf m, (Theater)Abo/Freiverkauf m