Iskalnik
Najdenih: 1
albítski dvójček -ega -čka m

dvojček triklinskih glinencev, pri katerem je dvojčična ploskev pravokotna na kristalografsko os b


ang.: albite twin