Iskalnik
Najdenih: 2
ostánek po izparévanju -nka -- -- m

anal. zdr. količina nehlapnih snovi, ki se določa kot masa posušenega ostanka po izparevanju 100 mL vode ali predpisane količine ekstrakta


ang.: residue on evaporation