Iskalnik
Najdenih: 1
adsorpcíjska izotêrma -e -e ž

farm. teh. matematični ali grafični prikaz odvisnosti količine vezanega plina ali kapljevine na trdno snov od ravnotežnega parcialnega tlaka tega plina v okolici pri stalni temperaturi, v farmaciji pomembno zlasti razmerje med vezano vodo na trdno snov in relativno vlažnostjo v prostoru


ang.: adsorption isotherm