Iskalnik
Najdenih: 2
adhezíjske molékule -ih -ul ž mn.

imunol., biomed. raznovrstne, večinoma glikoproteinske molekule, izražene na površinah različnih celic, ki omogočajo medsebojno povezovanje med celicami ter med celicami in medceličnino, npr. kadherini, integrini, imunoglobulinom podobne molekule in selektini


ang.: adhesion molecules