Iskalnik
Najdenih: 1
adenozínski recéptor -ega -ja m

farm. kem. receptor, sklopljen z adenilat ciklazo, na katerega se kot endogeni ligand veže adenozin


ang.: adenosine receptor