Iskalnik
Najdenih: 1
ω-6-maščôbna kislína -e -e [ómega šést] ž

nenasičena maščobna kislina z dvojno vezjo med šestim in sedmim ogljikovim atomom v verigi v smeri od terminalne metilne skupine proti karboksilni skupini, npr. linolna kislina, γ-linolenska kislina, arahidonska kislina


ang.: ω-6 fatty acid