Iskalnik
Najdenih: 1
plodíšče na hládno stávbo -a -- -- -- s

plodišče s sati, postavljenimi vzdolžno v smeri izletavanja čebel


PRIM.: medíšče na hládno stávbo, medíšče na tôplo stávbo, plodíšče na tôplo stávbo


ang.: brood chamber in cold way

nem.: Brutraum im Kaltbau m