Iskalnik
Najdenih: 1
medíšče na hládno stávbo -a -- -- -- s

medišče s sati, postavljenimi vzdolžno v smeri izletavanja čebel


PRIM.: medíšče na tôplo stávbo, plodíšče na hládno stávbo, plodíšče na tôplo stávbo


ang.: honey chamber in cold way

nem.: Honigraum im Kaltbau m