Iskalnik
Najdenih: 1
atrofíja jájčnikov -e -- ž

skrčenje, razkroj jajčnikov pri čebeljih maticah, ki povzroča neplodnost


ang.: atrophy of ovaries, ovarian atrophy

nem.: Eierstockatrophie f