Iskalnik
Najdenih: 1
alármni feromón -ega -a m

feromon, ki ga izloča Koževnikova žleza pri čebelah delavkah in jih opozarja na nevarnost


S: feromón Kožévnikove žléze


ang.: alarm pheromone

nem.: Alarmpheromon n