Iskalnik
Najdenih: 1
afrikanizírana čebéla -e -e ž nav. mn.

napadalna čebela v Južni Ameriki, po izvoru iz Afrike, ki hitro širi življenjski prostor


S: nestrok. pog. čebéla ubijálka


ang.: Africanized honey bee

nem.: afrikanisierte Biene f