Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 1
Albêrtijev pánj -ega -a in albêrtijev pánj -ega -a m

nekdaj listovni panj s satniki notranje mere 210 mm x 175 mm na hladno stavbo, ki so v dveh vrstah neposredno drug nad drugim na treh, v stranske stene vdelanih železnih palicah, z možnostjo delitve notranjosti panja z matično rešetko v plodišče in medišče, imenovan po konstruktorju Adolfu Albertiju

ang.: Alberti beehive

nem.: Alberti-Breitwaben-Blätterstock m, Albertiblätterstock m