Iskalnik
Najdenih: 1
ápitéhnični ukrèp -ega -épa m

načrtovan ustaljen postopek vzrejanja čebel, sonaravnega preprečevanja čebeljih bolezni


ang.: apitechnical measure

nem.: apitechnische Maßnahme f