Iskalnik
Najdenih: 1
ápikultúra -e ž

1. dejavnost, ki se iz kulturnih nagibov ukvarja s čebelarstvom ali je z njim neposredno povezana


ang.: apiculture

nem.: Apikultur f


2. čebelárjenje