Iskalnik
Najdenih: 1
ápikómora -e ž

z mrežo pregrajen prostor v čebelnjaku za panji brez vratc, kamor ob dobri spomladanski in poletni paši prihajajo hlapi in vonjave, ki imajo zdravilen učinek na človeka


ang.: apitherapeutic chamber

nem.: Apitherapie-Kammer f, Apitherapiekammer f, apitherapeutische Kammer f