Iskalnik
Najdenih: 1
álpski típ čebelnjáka -ega -a -- m

za alpsko in predalpsko območje Slovenije značilen lesen čebelnjak z nesimetrično dvokapno streho, navadno pravokotnega tlorisa


ang.: alpine-type apiary

nem.: alpenländisches Bienenhaus n