Iskalnik
Najdenih: 1
álpska kránjska čebéla -e -e -e ž

krajevni različek kranjske čebele, prilagojen razmeram na alpskem in predalpskem območju


S: álpska čebéla


ang.: alpine Carniolan honey bee, alpine Carniolan

nem.: alpenländische Krainerbiene f, alpenländische Carnica-Biene f