Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 5
klorofíl á -a -- m

fiziol., biokem. klorofil modrozelene barve, ki absorbira energijo kratkovalovne modre svetlobe in dolgovalovne rdeče svetlobe ter jo pretvarja v energijo elektronov, deluje kot glavno fotosintezno barvilo v reakcijskem centru, skupaj z drugimi fotosinteznimi barvili sestavlja antenski kompleks, značilen za cianobakterije in evkarionte

PRIM.: klorofíl b, klorofíl c, klorofíl d

ang.: chlorophyll a n

nem.: Chlorophyll a n