Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 5
A -- m (lat. androeceum) simbol

organ. črkovni znak, ki v cvetni formuli označuje andrecej

PRIM.: C, G, K, P