Iskalnik
Najdenih: 1
arhitektúrna zasnôva -e -e ž

zasnova objekta in njegove konstrukcije s prikazom tlorisov, prerezov in prostorskega modela objekta

ang.: architectural design

nem.: architektonisches Design n