Iskalnik
Najdenih: 2
modálna analíza časôvnega odzíva -e -e -- -- ž

računska metoda, pri kateri se za vsako nihajno obliko določi popoln časovni potek iskanih količin pri izbrani, običajno časovno spremenljivi obtežbi, nato pa se v vseh posameznih časih prispevke nihajnih oblik algebraično sešteje

ang.: response-history modal analysis

nem.: modale Zeitlaufsberechnung f