Iskalnik
Najdenih: 1
analítični modél -ega -a m

nabor matematičnih enačb, temelječih na predpostavkah, s katerimi so bolj ali manj poenostavljeno opisani odnosi med parametri in njihove vrednosti v odvisnosti od časa, prostora in drugih parametrov z namenom opisa osnovnih fizikalnih ali kemičnih pojavov za oceno obnašanja ali delovanja sistema

ang.: analytical model

nem.: analytisches Modell n