Iskalnik
Najdenih: 1
aluminátni cemènt -ega -ênta m

cement, ki vsebuje večji delež, tj. približno 40 odstotkov, kalcijevega aluminata, in se uporablja za beton s povišano odpornostjo na sulfate

ang.: high-alumina cement, HAC

nem.: Aluminoszement m