Iskalnik
Najdenih: 1
aktívni zêmeljski pritísk -ega -ega -a m

zemeljski pritisk, ki se upošteva pri analizi konstrukcij, pri kateri je predvidena mobilizacija zaledne zemljine, posledica katere je tudi sočasen premik konstrukcije

ang.: active earth pressure

nem.: aktiver Erddruck m