Iskalnik
Najdenih: 12
láhki agregát -ega -a m

naravni ali umetni zrnati gradbeni material, katerega gostota je manjša od gostote mineralnega agregata, ki po evropskih standardih v suhem stanju znaša 2000 kg/m3 ali manj, v nasipnem stanju pa 1200 kg/m3 ali manj

ang.: lightweight aggregate

nem.: --