Skip to main content
Iskalnik
Najdenih: 1
absolútna gostôta -e -e ž

gostota dejanske trdne snovi, ki ne vključuje por ali prostega prostora, ki se lahko pojavlja med delci snovi, izražena kot masa na enoto prostornine

ang.: absolute density

nem.: absolute Dichte f