Iskalnik
Najdenih: 1
síngularni razcèp -ega -épa m

postopek transformacije matrike v zmnožek unitarne matrike, diagonalne matrike in transponirane unitarne matrike, uporaben npr. za določevanje ranga matrike, pri čemer so v diagonalni matriki nenegativne singularne vrednosti razvrščene po padajočih vrednostih, unitarni matriki pa sta sestavljeni iz vhodnih in izhodnih singularnih vektorjev


S: dekompozícija po singulárnih vrédnostih


ang.: singular-value decomposition