Iskalnik
Najdenih: 1
metóda diréktnega iskánja -e -- -- ž

neomejena optimizacijska metoda, ki ne potrebuje izračuna gradienta kriterijske funkcije, temveč z iterativnim postopkom išče optimum v prostoru rešitev, npr. metoda naključnega iskanja, metoda iskanja po mreži, metoda iskanja po linearno neodvisnih smereh


ang.: direct-search method, derivative-free method, pattern-search method