Iskalnik
Najdenih: 1
fázno nèminimálni sistém -- -ega -a m

linearni sistem, katerega prenosna funkcija ima ničle na desni strani s-ravnine, pri čemer ima enak amplitudni odziv kot sistem z minimalno fazo, ki ima ničle z desne strani prezrcaljene na levo stran s-ravnine, vendar po absolutni vrednosti večji fazni odziv, kar se v časovnem odzivu na stopnico odraža s prenihaji v nasprotni smeri, kot je novo ustaljeno stanje sistema


S: sistém z nèminimálno fázo


ang.: nonminimum-phase system