Iskalnik
Najdenih: 1
enôtska impúlzna fúnkcija -e -e -e ž

funkcija za modeliranje preizkusnega signala, katere vrednost je 0, razen pri vrednosti neodvisne spremenljivke 0, pri čemer ima njen integral po neodvisni spremenljivki vrednost 1


S: enôtina impúlzna fúnkcija


ang.: unit impulse function, Dirac delta function, delta function