Iskalnik
Najdenih: 1
elástičnost -i ž

lastnost telesa, recipročna togosti, zaradi katere se pod vplivom sile ali navora telo deformira in se po prenehanju vpliva sile vrne v prvotno obliko


S: próžnost


ang.: elasticity, flexibility