Iskalnik
Najdenih: 4
dušênje -a s

1. pojav, pri katerem se amplituda nihanja dinamičnega sistema zmanjšuje


ang.: damping


2. mera za hitrost zmanjševanja amplitude nihanja dinamičnega sistema


ang.: damping


3. dinamična lastnost merilnega sistema, da se njegov izhod po spremembi merjene veličine ustali


ang.: damping