Iskalnik
Najdenih: 1
dekompozícija po singulárnih vrédnostih -e -- -- -- žsíngularni razcèp