Iskalnik
Najdenih: 1
célostna računálniško podpŕta proizvódnja -e -- -e -e ž

proizvodnja in poslovanje podjetja, ki deluje po načelu zaprte zanke in uporablja računalniške tehnologije na vseh nivojih vodenja


S: računálniško integrírana proizvódnja


ang.: CIM, computer-integrated manufacturing