Iskalnik
Najdenih: 1
asimptótični Bódejev diagrám -ega -ega -a m

Bodejev diagram, prikazan z odsekoma linearno aproksimacijo amplitudnega in faznega odziva sistema, pri čemer se nakloni odsekov spreminjajo pri lomnih frekvencah, kar poenostavlja konstrukcijo diagrama, obenem pa omogoča preprostejšo določitev Bodejeve oblike prenosne funkcije


ang.: asymptotic Bode diagram, asymptotic Bode plot, straight-line Bode plot