Iskalnik
Najdenih: 1
artikulírani robót -ega -a m

robot, ki ima vsaj dva zaporedna rotacijska sklepa, ki se gibljeta okrog paralelnih osi


ang.: articulated robot