Iskalnik
Najdenih: 5
analogíja -e ž

prikaz različnih vrst procesov z istim matematičnim modelom, kar omogoča zamenjavo elementov procesa z ekvivalentnimi elementi nekega drugega področja, npr. prikaz mehanskega sistema z električnimi elementi


ang.: dynamical analogy, analogy