Iskalnik
Najdenih: 1
analógni računálnik -ega -a m

1. računalnik, pri katerem se fizikalne veličine, npr. električna napetost, tlak kapljevine ali mehansko gibanje, zvezno spreminjajo na analogni način kot ustrezne veličine reševanega problema


ang.: analog computer


2. računalnik, ki matematične operacije, vključno z integracijo, izvaja z analognimi elektronskimi vezji in je zaradi svoje hitrosti računanja in paralelne strukture zelo primeren za simulacijo dinamičnih sistemov


ang.: analog computer