Iskalnik
Najdenih: 1
analógni fílter -ega -tra m

pasivno ali aktivno elektronsko vezje, pri katerem so predpisane amplituda, faza ali sorodne veličine, ki so odvisne od frekvence, pri čemer vezje bolje prepušča signale določenega frekvenčnega območja, signale neželenega frekvenčnega področja pa prepušča slabše ali jih popolnoma zaduši, npr. nizkopasovni filter, pasovnozaporni filter, pasovnoprepustni filter, Čebišev filter, Butterworthov filter, Besselov filter


S: síto


ang.: analog filter