Iskalnik
Najdenih: 1
amplitúdni odzív -ega -a m

zveza med frekvencami sinusnih signalov na vhodu v sistem in ustreznimi ojačenji sistema v ustaljenem stanju, pogosto predstavljena kot del Bodejevega diagrama


S: amplitúdni potèk


ang.: amplitude response, magnitude response