Iskalnik
Najdenih: 1
amplitúdni diagrám -ega -a m

del Bodejevega diagrama, ki prikazuje amplitudni odziv


ang.: Bode magnitude plot