Iskalnik
Najdenih: 1
čàs izravnáve čása -- m

1. parameter za nastavljanje PID-regulatorja, npr. po metodi Ziegler-Nichols, ki ga določa razlika časov presečišč tangente skozi prevojno točko odziva proporcionalnega sistema na stopnico z absciso in asimptoto ustaljenega stanja odziva


S: čàs ustalítve


ang.: rise time, time constant


2. čàs umirítve