Iskalnik
Najdenih: 1
àsinhrónski izménični motór -ega -ega -ja m

elektromotor s trifaznim izmeničnim napajanjem, sestavljen iz rotorja, ki je kratkostična kletka, in statorja, ki ima za ustvarjanje vrtilnega polja večkratnik števila tri navitij


S: indukcíjski motór


ang.: asynchronous AC motor, induction motor