Iskalnik
Najdenih: 3
P -- [pé] m simb.,

v geometriji skakalnic po predpisih mednarodne smučarske organizacije točka začetka doskočišča


ang.: beginning of landing area

nem.: Beginn des Landebereichs m

fr.: début de la zone d'atterrissage m