Iskalnik
Najdenih: 1
actio libera in causa -- -- -- -- [ákcijo líbera in káu̯za] (lat.)

pravno načelo, po katerem je storilec kaznivega dejanja odgovoren za kaznivo dejanje, izvršeno v neprištevnosti, ki si jo je sam povzročil