TERMINOLOŠKI SLOVAR AVTOMATIKE (2., dopolnjena in pregledana izdaja)

Priporočeno navajanje slovarja: Terminološki slovar avtomatike (2., dopolnjena in pregledana izdaja), https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika, dostop dd. mm. llll

 

Iskalnik